Фирмена култура

Стилът на хората от Xuanli е:

Даваме всичко от себе си и настояваме за непрекъснато усъвършенстване;винаги правете иновации и настоявайте за ефективни иновации.

Основни ценности на Xuanli:

Клиентът на първо място, качеството на първо място, стремеж към съвършенство, истинност, работа в екип и уважение към индивидите.

Фирмена визия:

През следващите пет години в подотрасъла

За да бъдете еталонно предприятие, бъдете специализирани и усъвършенствани и бъдете дълбоки и широки.

f860b73f