Специален

  • Система за захранване

    Система за захранване

    Енергийната система включва основно оборудване за производство на електроенергия и оборудване за захранване.Оборудването за производство на електроенергия включва главно котел за електроцентрала, парна турбина, газова турбина, водна турбина, генератор, трансформатор...
    Прочетете още